Privacy­beleid

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde behandelingen. Ook worden in jouw dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor je behandeling en/of facturatie noodzakelijk zijn.

Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

Voor – en achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Medische gegevens

Naam en nummer zorgverzekering

Gegevens over beroep, studie, hobby’s, sporten, relatie

 

De gegevens uit het dossier kunnen of zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Administratie van afspraken en betalingen;

Intercollegiale toetsing (altijd geanonimiseerd).

 

De gegevens in het dossier worden, conform de WGBO-richtlijnen, 20 jaar bewaard. Betalingsgegevens worden, conform wettelijke bepalingen, 7 jaar bewaard. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichtingen verwijderd.

 

Cookiebeleid

Op de website van VitaeMas worden technische en functionele cookies geplaatst die geen privacy-inbreuk maken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak voor de website-bezoeker. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en leggen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen vast. Bij een herhaald bezoek aan de website wordt deze dan sneller geladen.

Op het op de website in te vullen contactformulier vragen om uw naam en e-mailadres. Om te controleren of gegevens die op het contactformulier ingevuld worden niet afkomstig zijn van een automatische spam-robot, wordt er gebruik gemaakt van Recaptcha van Google. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn hier op van toepassing.

 

Rechten

Je hebt het recht om jouw in het bezit van VitaeMas bevindende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eerder gegeven toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de gedane verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking kan ingediend worden via de mail: info@vitaemas.nl

Er is de mogelijkheid een privacy-klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap/